top of page

Fundacja Projekt Mokotów

Rozwijamy młodzież. Budujemy lepsze społeczeństwo. Pomagamy zdobywać szczyty.

Ogłoszenie o likwidacji Fundacji

 

Likwidator Fundacji Projekt Mokotów z siedzibą w Warszawie (KRS 0000575883) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.04.2024 r. Prezydent Fundacji podjął Uchwałę nr 01/04/2024 w sprawie postawienia Fundacji w stan likwidacji.

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy KRS, postanowieniem z dnia 10.05.2024 r., sygn. akt. WA.XIII Ns-Rej.KRS/026612/24/183, dokonał wpisu o otwarciu likwidacji ww. Fundacji.

Na likwidatora wyznaczono pana Tomasza Jacygrada.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Fundacji do zgłoszenia ewentualnych roszczeń w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji. Termin ten upływa w dniu 19 sierpnia 2024 r. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: fundacjapm.likwidacja@gmail.com oraz pod adresem siedziby Fundacji: ul. Lewicka 4 lok. 14, 02-547 Warszawa.

Likwidator:

Tomasz Jacygrad

O nas

LogoPM_blue&GreenPNG.png

Stworzyliśmy Fundację w jednym celu - chcemy pomagać innym, dzielić się swoimi doświadczeniami, budować lepszy świat, edukować.

Fundacja Projekt Mokotów to prywatna, oddolna inicjatywa grupy znajomych. Poświęcamy swój czas i środki, wierząc że to inwestycja w lepszą przyszłość, nie tylko naszych podopiecznych, ale również praca nad lepszym, bardziej świadomym i dojrzałym społeczeństwem (w przypadku naszych działań wierzymy w efekt motyla na poziomie lokalnym).


Osoby zaangażowane w prace fundacji to ludzie mieszkający głównie w Warszawie, wywodzący się z sektora finansowego, FMCG, kancelarii prawniczych lub przedsiębiorcy. Cechą wspólną jest wielka energia do działania i doświadczenia życiowe, którymi chcą się dzielić.


Fundacja Projekt Mokotów
Odtwórz Wideo
Fundacja Projekt Mokotów - O nas
Odtwórz Wideo

Nasza działalność

Nasza działalność skupia się wokół projektu SkillUp - Sztafeta Kompetencji

Z pomocą psychologów stworzyliśmy unikalny program SKILLup – Sztafeta kompetencji, który wspiera naszych podopiecznych w rozwijaniu kompetencji przyszłości.

SKILLup_logo_CMYK.png

SkillUp - Sztafeta Kompetencji

Dwuletni projekt dla uczniów dwóch  ostatnich klas szkoły podstawowej.

W ramach programu rozwijamy 6 kompetencji, które w naszej ocenie są kluczowe do osiągnięcia sukcesu w przyszłości: ODWAGA, WSPÓŁPRACA, KOMUNIKACJA, PODEJMOWANIE DECYZJI, DETERMINACJA, CIEKAWOŚĆ.

Naszą ambicją jest rozwijanie kluczowych kompetencji przyszłości wśród dzieci i młodzieży -  tak aby miały jak najlepszy start i budowały lepsze społeczeństwo

Śledź nas na Instagramie

KONTAKT

Fundacja Projekt Mokotów

Lewicka 4/14, 02-547 Warszawa
KRS: 0000575883
NIP: 521-37-06-703
Nr konta: 89 1140 2004 0000 3402 7858 9258

  • facebook
  • youtube
  • instagram

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

Handshakes
bottom of page